Αποστολή και Υπηρεσίες

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ έχει ως κύρια αποστολή τη σύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΑΠ με την αγορά εργασίας στηριζόμενο αφενός στην δικτύωση και συνεργασία με οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, και αφετέρου στην παροχή ολοκληρωμένης καθοδήγησης και ενημέρωσης σε ζητήματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και διά βίου μάθησης, με ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και στην άρση των δυσκολιών ένταξής τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία της δια βίου μάθησης.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ συστάθηκε για πρώτη φορά το 2002 και λειτούργησε μέχρι το 2008, οπότε και παρέμεινε ανενεργό για τρία χρόνια (2008-2011) λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Από το Φεβρουάριο του 2011 επαναλειτουργεί με νέα δυναμική, παρέχοντας υπηρεσίες που μπορούν να διαχωρισθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Α. Υπηρεσίες Ενημέρωσης, οι οποίες αφορούν στην παροχή πληροφόρησης σε θέματα απασχόλησης και δια βίου μάθησης όπως επαγγελματικά δικαιώματα, προσφερόμενες θέσεις εργασίας, μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, προγράμματα κατάρτισης κλπ.

Β. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, οι οποίες σχετίζονται με διαδικασίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας όπως η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, η συνέντευξη επιλογής, η αναζήτηση συστατικών επιστολών κλπ.

Γ. Υπηρεσίες Διασύνδεσης, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία και ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα σε άτομα που αναζητούν και φορείς που προσφέρουν εργασία ή προγράμματα διά βίου μάθησης.

Οι φοιτητές/απόφοιτοι του ΕΑΠ μπορούν να έχουν πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες μέσα από την πλοήγηση στον οικείο ιστότοπο, τη συμμετοχή σε δράσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια που διοργανώνονται από το Γραφείο Διασύνδεσης, του Γραφείου.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθανάσιος Μιχιώτης, Καθηγητής ΕΑΠ

e-mail: career@eap.gr
τηλ. 2610 - 367666
Οι μέρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του Γραφείου Διασύνδεσης για το κοινό είναι Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη κατά τις ώρες:10:30-15:30.