Δια βίου μάθηση

Εδώ, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία μπορούν να διαχωριστούν στις εξής κατηγορίες:

  • σεμινάρια κατάρτισης (υλοποιούνται σε μία ή δύο ημέρες)
  • προγράμματα εκπαίδευσης (υλοποιούνται σε διάστημα μερικών εβδομάδων)
  • σχολεία προετοιμασίας
  • μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (Massive Open Online Cources – MOOCs)

Θέμα: 3ετές πρόγραμμα σπουδών "Duales"
Φορέας: Lidl Stiftung & Co. KG
Κρίσιμη Ημερομηνία: 1/10/2017
Κατηγορία Προγράμματος: Πρακτικές