Ανακοινώσεις Γραφείου Διασύνδεσης

Θέμα: Oι υπεύθυνοι της Disneyland Paris θα βρίσκονται στην Αθήνα στις 15 και 16 Νοεμβρίου για συνεντεύξεις στις ακόλουθες ειδικότητες.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/10/2016 10:11

Θέμα: To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών δημιούργησε την "Ηλεκτρονική Υπηρεσία Στελέχωσης Επιχειρήσεων" η οποία στοχεύει στην επίτευξη της αντιστοίχησης(Match-Making System) μεταξύ στελεχιακού δυναμικού και των επιχειρήσεων που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για αναζήτηση και προσφορά θέσεων εργασίας καθώς και την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.Οι μεν εγγεγρ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/10/2016 13:56

Θέμα: Ολοκλήρωση του 3ου κύκλου του Φοιτητικού Διαγωνισμού συγγραφής εργασίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “Νίκος Αναλυτής”που διοργάνωσε το CSR Hellas
Ημερομηνία Ανάρτησης: 4/10/2016 14:23

Θέμα: "2ος Επιχειρηματικός Διαγωνισμός ΕΑΠ «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες"
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/9/2016 14:53

Θέμα: Διοργάνωση εκδήλωσης Γραφείου Διασύνδεσης
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/6/2015 11:16

Θέμα: Πρόγραμμα Εκδήλωσης Γραφείου Διασύνδεσης
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/6/2015 11:15

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Γραφείου Διασύνδεσης
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/6/2015 11:15

Θέμα: Αφίσα Εκδήλωσης Γραφείου Διασύνδεσης
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/6/2015 11:14

Θέμα: Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής (Ιούνιος 2015)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/6/2015 16:27

Θέμα: Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής (Μάιος 2015)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/6/2015 16:26

Θέμα: Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής (Απρίλιος 2015)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/6/2015 16:26

Θέμα: Διεύρυνση λειτουργίας Γραφείου Διασύνδεσης
Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/4/2015 11:25

Θέμα: Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής (Οκτώβριος 2014)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/10/2014 12:13

Θέμα: Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής (Σεπτέμβριος 2014)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/9/2014 11:20

Θέμα: Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής (Ιούλιος 2014)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/6/2014 14:36

Θέμα: Νέος Ιστότοπος Γραφείου Διασύνδεσης
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/10/2013 14:47