Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις για το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) του ΕΑΠ:

1. Τι είναι το ΓΔ του ΕΑΠ και σε ποιους απευθύνεται;

Το ΓΔ είναι υπηρεσία του ΕΑΠ που απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές και τους αποφοίτους του ΕΑΠ. Κύριοι στόχοι του ΓΔ του ΕΑΠ είναι η υποστήριξή των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΑΠ στην προσέγγιση μιας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας και η πληροφόρησή τους αναφορικά με δράσεις που προωθούν την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. Έτσι, το ΓΔ του ΕΑΠ επιδιώκει να αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας, που διασύνδεει το ΕΑΠ με την αγορά εργασίας αλλά και τα πανεπιστήμια. Το ΓΔ του ΕΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία των φοιτητών και των αποφοίτων του ΕΑΠ, μεγάλο μέρος των οποίων είναι εργαζόμενοι, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην εξ' αποστάσεως ενημέρωση και υποστήριξή τους.

2. Ποιες υπηρεσίες παρέχει το ΓΔ του ΕΑΠ;

Οι υπηρεσίες του ΓΔ του ΕΑΠ αφορούν σε μία σειρά ζητημάτων, όπως:

 • Σύνδεση με την αγορά εργασίας.
 • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Υποτροφίες (τεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικών επιστολών, ατομικού σχεδίου δράσης κ.λπ.).
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
 • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και υποτροφίες.
 • Ερευνητικά Προγράμματα, Προγράμματα Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
 • Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

3. Τι είναι η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας ;

Βασικός στόχος της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στο πλαίσιο του ΓΔ του ΕΑΠ είναι να διευκολύνει κυρίως τους φοιτητές και αποφοίτους του στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές, καθώς αυτές επηρεάζονται αφενός μεν από τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά (την ιδιοσυγκρασία, τις δεξιότητες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και τις αντιλήψεις τους), αφετέρου δε από τις προσφερόμενες από την αγορά εργασίας δυνατότητες. Ως εκ τούτου, το ΓΔ του ΕΑΠ επιδιώκει:

 • να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στην καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων-κλειδιών που σχετίζονται με την κριτική ανάγνωση της πληροφόρησης, ώστε να μπορούν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις που ενδεχομένως θα επηρεάσουν όλη τους τη ζωή και
 • να συμβάλει στην προετοιμασία των αποφοίτων ώστε να ενταχθούν δυναμικά στην επαγγελματική και οικονομική ζωή ή, στην περίπτωση όσων ήδη εργάζονται, να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν επαγγελματικά.

4. Το ΓΔ του ΕΑΠ είναι ένα γραφείο εύρεσης εργασίας;

Το ΓΔ του ΕΑΠ παρέχει μόνο πληροφόρηση και σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί ως γραφείο εύρεσης εργασίας.

5. Ποια είναι η σχέση του ΓΔ του ΕΑΠ με άλλες μονάδες του ΕΑΠ;

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΕΑΠ συστάθηκε με στόχο την υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΑΠ για την απασχόληση και σταδιοδρομία, την καλύτερη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό. Το ΓΔ του ΕΑΠ συνεργάζεται με τη ΔΑΣΤΑ, διατηρώντας δική του διοικητική οργάνωση. Παράλληλα, το ΓΔ συνεργάζεται και με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ), που συμπληρώνει το τρίπτυχο της οριζόντιας δράσης ΔΑΣΤΑ-ΓΔ-ΜΚΕ, η οποία επιδιώκει την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και την καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας στους φοιτητές, τους αποφοίτους, το προσωπικό του ΕΑΠ και την ακαδημαϊκή κοινότητα ευρύτερα.

6. Υπάρχει κάποιο οικονομικό αντίτιμο για τις υπηρεσίες του ΓΔ του ΕΑΠ;

Όλες οι υπηρεσίες του ΓΔ παρέχονται δωρεάν.

7. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις δραστηριότητες του ΓΔ;

Η σχετική πληροφόρηση παρέχεται μέσω του δικτυακού τόπου του ΓΔ του ΕΑΠ. Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες του ΓΔ μπορείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails αναφορικά με τις δραστηριότητες και τις νέες δράσεις του ΓΔ του ΕΑΠ.

8. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το ΓΔ;

Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με το ΓΔ του ΕΑΠ μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 • Ηλεκτρονικά: Με email (career@eap.gr)
 • Μέσω skype για συμβουλευτική συνεδρία κατόπιν σχετικού αιτήματος μέσω email (career@eap.gr) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση career@eap.gr
 • Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση κοινού πραγματοποιείται καθημερινά 12:00-13:00.
 • Τηλεφωνικά: 2610 367666
 • Fax: 2610 – 367108
 • Ταχυδρομικά: Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26335, Πάτρα (υπόψη Γραφείου Διασύνδεσης)
 • Δια ζώσης: στο χώρο του Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΑΠ στην παραπάνω διεύθυνση (ημέρες και ώρες συνεργασιών: Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 - 14:00)

9. Από πού χρηματοδοτείται το ΓΔ;

Η Πράξη ΓΔ του ΕΑΠ υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 - "'Αξονας Προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης", το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

10. Πώς διαχειρίζεται το ΓΔ του ΕΑΠ τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όσων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του;

Το ΓΔ του ΕΑΠ έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίο εφαρμόζει σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων του. Κάθε επικοινωνία με το ΓΔ του ΕΑΠ θεωρείται εμπιστευτική. Πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία μπορεί να έχει μόνο το προσωπικό που στελεχώνει το ΓΔ του ΕΑΠ. Κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του ΓΔ του ΕΑΠ οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το αν τα στοιχεία τους θα μπορούν να είναι διαθέσιμα σε συνεργαζόμενους/ες με το ΓΔ φορείς και επιχειρήσεις.

11. Ποια είναι η σχέση του ΓΔ του ΕΑΠ με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς;

Το ΓΔ στοχεύει να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ φοιτητών, αποφοίτων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ. Κύριος άξονας της στρατηγικής του ΓΔ του ΕΑΠ είναι η συνεργασία με επιχειρήσεις που δηλώνουν πως είναι εργοδότες ίσων ευκαιριών, παρέχοντας δυνατότητες εργασίας στα άτομα σε ισότιμη βάση, χωρίς να προβαίνουν σε διακρίσεις με γνώμονα το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνική προέλευση, το χρώμα, τη θρησκεία, την αναπηρία, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και οποιοδήποτε άλλο μη-αξιοκρατικό κριτήριο.