Σεμινάρια Γραφείου Διασύνδεσης

Εδώ, μπορείτε να δείτε το αρχείο των σεμιναρίων που έχει διοργανώσει το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ από τον Απρίλιο του 2012, έως σήμερα.

Θέμα: Άγχος και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15/6/2015, Τόπος: Τρίπολη, Αριθμός Συμμετεχόντων: 15

Θέμα: Άγχος και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 26/5/2015, Τόπος: Λάρισα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 11

Θέμα: Άγχος και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 25/5/2015, Τόπος: Λάρισα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 14

Θέμα: Άγχος και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 7/4/2015, Τόπος: Αθήνα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 16

Θέμα: Άγχος και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6/4/2015, Τόπος: Αθήνα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 14

Θέμα: Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 31/10/2014, Τόπος: Πάτρα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 8

Θέμα: Αναζήτηση Εργασίας – Βιογραφικό Σημείωμα – Συνοδευτική Επιστολή
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 29/9/2014, Τόπος: Ιωάννινα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 15

Θέμα: Αναζήτηση Εργασίας – Βιογραφικό Σημείωμα – Συνοδευτική Επιστολή
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 26/9/2014, Τόπος: Ιωάννινα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20

Θέμα: Αναζήτηση Εργασίας – Βιογραφικό Σημείωμα – Συνοδευτική Επιστολή
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 4/7/2014, Τόπος: Πάτρα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 11

Θέμα: Αναζήτηση Εργασίας – Βιογραφικό Σημείωμα – Συνοδευτική Επιστολή
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 3/7/2014, Τόπος: Πάτρα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 17

Θέμα: Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18/6/2013, Τόπος: Αθήνα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 19

Θέμα: Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 17/6/2013, Τόπος: Αθήνα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 17

Θέμα: Επαγγελματική Ανάπτυξη & Επαγγελματικές Δεξιότητες
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 29/4/2013, Τόπος: Αθήνα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 17

Θέμα: Επαγγελματική Ανάπτυξη & Επαγγελματικές Δεξιότητες
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22/4/2013, Τόπος: Αθήνα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 15

Θέμα: Επαγγελματική Ανάπτυξη & Επαγγελματικές Δεξιότητες
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 16/4/2013, Τόπος: Αθήνα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 16

Θέμα: Επαγγελματική Ανάπτυξη & Επαγγελματικές Δεξιότητες
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15/4/2013, Τόπος: Αθήνα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 16

Θέμα: Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 13/12/2012, Τόπος: Κομοτηνή, Αριθμός Συμμετεχόντων: 6

Θέμα: Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 12/12/2012, Τόπος: Κομοτηνή, Αριθμός Συμμετεχόντων: 18

Θέμα: Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 20/11/2012, Τόπος: Πάτρα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 15

Θέμα: Δεξιότητες Επικοινωνίας & Αυτοεπιβεβαιωτική Συμπεριφορά
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14/9/2012, Τόπος: Αθήνα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 21

Θέμα: Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14/9/2012, Τόπος: Αθήνα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 21

Θέμα: Δεξιότητες Επικοινωνίας & Αυτοεπιβεβαιωτική Συμπεριφορά
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 13/9/2012, Τόπος: Αθήνα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 17

Θέμα: Δεξιότητες Επικοινωνίας & Αυτοεπιβεβαιωτική Συμπεριφορά
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 26/6/2012, Τόπος: Αθήνα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 15

Θέμα: Δεξιότητες Επικοινωνίας & Αυτοεπιβεβαιωτική Συμπεριφορά
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 26/6/2012, Τόπος: Αθήνα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 21

Θέμα: Δεξιότητες Επικοινωνίας & Αυτοεπιβεβαιωτική Συμπεριφορά
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 27/4/2012, Τόπος: Πάτρα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 13

Θέμα: Δεξιότητες Επικοινωνίας & Αυτοεπιβεβαιωτική Συμπεριφορά
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 26/4/2012, Τόπος: Πάτρα, Αριθμός Συμμετεχόντων: 15