Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΕΑΠ

Το ΕΑΠ είναι ένα αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με αποστολή την εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του ΕΑΠ εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

Το ΕΑΠ περιλαμβάνει τέσσερις σχολές:

  • Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)
  • Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ)
  • Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ)
  • Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΣΕΤ)

Οι σχολές του ΕΑΠ προσφέρουν τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

Επιπλέον, το ΕΑΠ μέσω του Ειδικού Λογαριασμού και υπό την επιστημονική ευθύνη μελών ΔΕΠ ή ΣΕΠ του, υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης, τα οποία προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων και γνώσεων με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτά απευθύνονται σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Τέλος, εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε Ελλάδα και εξωτερικό.