Δια βίου μάθηση

Εδώ, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία μπορούν να διαχωριστούν στις εξής κατηγορίες:

  • σεμινάρια κατάρτισης (υλοποιούνται σε μία ή δύο ημέρες)
  • προγράμματα εκπαίδευσης (υλοποιούνται σε διάστημα μερικών εβδομάδων)
  • σχολεία προετοιμασίας
  • μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (Massive Open Online Cources – MOOCs)

Θέμα: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, " Journey2Jobs", για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντατική εκπαίδευση 200 ωρών σε Προγραμματισμό (στις γλώσσες Java και C#) και Προσωπικές Δεξιότητες.
Φορέας: HePIS (Hellenic Professionals Informatics Society),Career in Progress, 1+1=2 Life and Business Coaching, Ελληνικό παράρτημα του Βρετανικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής (BCS)
Κρίσιμη Ημερομηνία: 20/2/2017
Κατηγορία Προγράμματος: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Θέμα: Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιεί πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για 20 φοιτητες -τελειόφοιτους και απόφοιτους μεταπτυχιακών σπουδών στα υποκαταταστήματα της.
Φορέας: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κρίσιμη Ημερομηνία: 20/2/2017
Κατηγορία Προγράμματος: Πρακτικές

Θέμα: Τα Μονοπάτια Απασχολησιμότητας συνεχίζουν την προσπάθεια στήριξης των μη απασχολουμένων, αλλά και των εργαζομένων, με άξονα την κινητοποίησή τους προς την ενεργή αναζήτηση, τη διατήρηση και την εξέλιξη της θέσης τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
Φορέας: Skywalker
Κρίσιμη Ημερομηνία: 20/2/2017
Κατηγορία Προγράμματος: Σεμινάρια κατάρτισης

Θέμα: Το Πρόγραµµα «Incubator» απευθύνει πρόσκληση σε τελειόφοιτους και απόφοιτους Πανεπιστηµίων και Τεχνικών Σχολών, οι οποίοι επιθυµούν να επιλύσουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα, µέσω βιώσιµων επιχειρηµατικών λύσεων, δηµιουργώντας την δική τους κοινωνική επιχείρηση.
Φορέας: Solidarity Mission
Κρίσιμη Ημερομηνία: 4/3/2017
Κατηγορία Προγράμματος: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Θέμα: 3ετές πρόγραμμα σπουδών "Duales"
Φορέας: Lidl Stiftung & Co. KG
Κρίσιμη Ημερομηνία: 1/10/2017
Κατηγορία Προγράμματος: Πρακτικές