Προκηρύξεις Υποτροφιών

Εδώ, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για προκηρύξεις υποτροφιών. Επιπλέον, εδώ μπορείτε να βρείτε ιστοσελίδες για αναζήτηση υποτροφιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Περιγραφή: Πρόγραμμα μη αμειβομένων υποτροφιών προσφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατέχουν πρώτο πτυχίο στην Δημόσια Υγεία, στον κλάδο της Ιατρικής ή των Κοινωνικών Επιστημών ή πτυχίο στο Μanagement ή πτυχίο που συνδέεται με διοικητικές γνώσεις.
Φορέας: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Κρίσιμη Ημερομηνία: 28/2/2017

Περιγραφή: Το ΙΣΝ σε συνεργασία με τη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Columbia στη ΝΥ, ΗΠΑ, καθιερώνει ένα πρόγραμμα υποτροφιών για Έλληνες δημοσιογράφου
Φορέας: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Κρίσιμη Ημερομηνία: 28/2/2017

Περιγραφή: Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές
Φορέας: Ίδρυμα Ωνάση
Κρίσιμη Ημερομηνία: 28/2/2017

Περιγραφή: 68 θέσεις για υποψήφιους Διδάκτορες (PhD),για υποψήφιους Μεταδιδάκτορες (PostDoc),για Υποψήφιους Συνεργαζόμενους Ερευνητές (Adjunct Researchers).
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Κρίσιμη Ημερομηνία: 28/2/2017

Περιγραφή: Μια (1) υποτροφία διδακτορικού (PhD) στο αντικείμενο "Computational Fluid Dynamics"
Φορέας: Université catholique de Louvain στο Bέλγιο
Κρίσιμη Ημερομηνία: 17/3/2017

Περιγραφή: Tο μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη χορηγεί για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18, 120 υποτροφίες για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.
Φορέας: Ίδρυμα Μιχαήλ Λάσκαρη
Κρίσιμη Ημερομηνία: 24/3/2017

Περιγραφή: Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ».
Φορέας: Κληροδότημα «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ"
Κρίσιμη Ημερομηνία: 11/4/2017

Περιγραφή: Προκήρυξη ετήσιου Προγράμματος Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για εξειδίκευση σε κλάδους , που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής.
Φορέας: Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Κρίσιμη Ημερομηνία: 28/4/2017

Εδώ, μπορείτε να βρείτε ιστοσελίδες για αναζήτηση υποτροφιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.