Θέσεις Εργασίας

Εδώ, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για ενδεικτικές θέσεις εργασίας. Επιπλέον, εδώ μπορείτε να βρείτε σχετικές ιστοσελίδες για αναζήτηση εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, και εδώ χρήσιμο υλικό για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής κλπ.

Περιγραφή: Πρόσκληση για πρόσληψη Στελεχών Λογιστηρίου για το Τμήμα Μισθοδοσίας και για τη Γενική Λογιστική λειτουργία
Φορέας: Όμιλος "το Μάννα"
Κρίσιμη Ημερομηνία: 20/2/2017

Περιγραφή: Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet προκηρύσσει 1 θέση ερευνητή στο παρακάτω αντικείμενο: Η Ε.Ε, η Ελλάδα και η Προσφυγική Κρίση – Εξωτερικές πτυχές της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και της Ελλάδας.
Φορέας: Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας "Jean Monnet"
Κρίσιμη Ημερομηνία: 20/2/2017

Περιγραφή: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας σε κέντρο νέων εντός Πανεπιστημίου, Σλοβακία.
Φορέας: UniversityPastoral Center of St. Joseph Freinademetz, UPeCe
Κρίσιμη Ημερομηνία: 25/2/2017

Περιγραφή: Πρόσκληση για 2 αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ να εκπαιδευτούν και να εργαστούν βάσει διεθνών προτύπων συμβουλευτικής πώλησης στο Μαρούσι.
Φορέας: Interamerican
Κρίσιμη Ημερομηνία: 26/2/2017

Περιγραφή: Η Qwerty Hellas, η οποία ανήκει στον τομέα πληροφορικής και αναζητάει νέο ανθρώπινο δυναμικό με τίτλο θέσης “Junior Software Engineer”.
Φορέας: Qwerty Hellas
Κρίσιμη Ημερομηνία: 28/2/2017

Περιγραφή: Προκήρυξη για την πλήρωση είκοσι(20) ερευνητικών θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για πλήρη ή μερική απασχόληση.
Φορέας: Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου
Κρίσιμη Ημερομηνία: 28/2/2017

Περιγραφή: Ο Πολυεθνικός Όμιλος Interamerican προσκαλεί δύο(2) άτομα για τη θέση Συμβούλου Πωλήσεων Υπηρεσιών Υγείας και Περιουσίας για το γραφείο πωλήσεών του στην Αθήνα.
Φορέας: Πολυεθνικός Όμιλος Interamerican
Κρίσιμη Ημερομηνία: 28/2/2017

Περιγραφή: Από βιοτεχνία επίπλων ζητούνται πεπειραμένοι πωλητές για εξωτερική συνεργασία για όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου.
Φορέας: Fokas "fiber Tech furniture"
Κρίσιμη Ημερομηνία: 28/2/2017

Περιγραφή: Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης τετράμηνης διάρκειας,το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
Φορέας: Ομιλος Kraft Heinz
Κρίσιμη Ημερομηνία: 28/2/2017

Περιγραφή: Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ.
Φορέας: Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Κρίσιμη Ημερομηνία: 28/2/2017

Περιγραφή: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
Φορέας: ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Κρίσιμη Ημερομηνία: 1/3/2017

Περιγραφή: Επιχείρηση τουριστικού γραφείου στον Ποτό Θάσου αναζητά Υπάλληλο Τουριστικού Γραφείου για την τουριστική περίοδο 2017.
Φορέας: Επιχείρηση τουριστικού γραφείου
Κρίσιμη Ημερομηνία: 2/3/2017

Περιγραφή: Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε. αναζητά για το τμήμα training στη Θεσσαλονίκη: Σύμβουλο Προώθησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Φορέας: Epsilon Net Α.Ε.
Κρίσιμη Ημερομηνία: 3/3/2017

Περιγραφή: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εργασίας στην Εφαρμοσμένη Φυσική/Μηχανική στα εξής: Engineering Department (EN), Sources, Targets and Interactions Group (STI), Fluka Development and Applications (FDA) Section.
Φορέας: CERN
Κρίσιμη Ημερομηνία: 8/3/2017

Περιγραφή: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τριών(3) ελεύθερων επαγγελματιών για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Φορέας: Ι.Κ.Υ.
Κρίσιμη Ημερομηνία: 10/3/2017

Περιγραφή: Πρόσκληση σε θέση εργασίας Συμβούλου Πωλήσεων/Account Manager.
Φορέας: Serinth
Κρίσιμη Ημερομηνία: 30/3/2017

Περιγραφή: 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών
Φορέας: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Κρίσιμη Ημερομηνία: 31/3/2017

Περιγραφή: Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων Social Media Analytics.
Φορέας: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Κρίσιμη Ημερομηνία: 31/3/2017

Περιγραφή: Ζητείται νέα/oς στην εταιρεία μας για την θέση της Γραμματείας Προέδρου ή και Στέλεχος Διαχείρισης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Επικοινωνίας Από την εταιρεία iForce Communications, s.a.
Φορέας: iForce Communications, s.a.
Κρίσιμη Ημερομηνία: 17/1/2018

Περιγραφή: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών και Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Erasmus+ 2014 – 2020
Φορέας: ΙΚΥ
Κρίσιμη Ημερομηνία: 31/12/2020