Θέσεις Εργασίας

Εδώ, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για ενδεικτικές θέσεις εργασίας. Επιπλέον, εδώ μπορείτε να βρείτε σχετικές ιστοσελίδες για αναζήτηση εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, και εδώ χρήσιμο υλικό για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής κλπ.

Περιγραφή: Ζητείται νέα/oς στην εταιρεία μας για την θέση της Γραμματείας Προέδρου ή και Στέλεχος Διαχείρισης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Επικοινωνίας Από την εταιρεία iForce Communications, s.a.
Φορέας: iForce Communications, s.a.
Κρίσιμη Ημερομηνία: 17/1/2018

Περιγραφή: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών και Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Erasmus+ 2014 – 2020
Φορέας: ΙΚΥ
Κρίσιμη Ημερομηνία: 31/12/2020