Επαγγελματικές δυνατότητες

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις επαγγελματικές δυνατότητες του Προγράμματος Σπουδών ‘Διοίκηση Τουρισμού’ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών:

Επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)»

 Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Τουρισμού», όπως και όλων των υπολοίπων Τμημάτων Τουρισμού των Α.Ε.Ι. της χώρας, μπορούν να εργασθούν σε όλες τις θέσεις απασχόλησης και ειδικότητες οι οποίες σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τους κλάδους του τουρισμού και της φιλοξενίας. Επαγγελματικές θέσεις και ειδικότητες οι οποίες υπάρχουν, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος «Διοίκηση Τουρισμού» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητές τους ασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή στους Ο.Τ.Α., είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονομία και ειδικότερα στην παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης με την άσκηση διοίκησης στις διάφορες τουριστικές μονάδες, επιχειρήσεις φιλοξενίας, τουριστικά γραφεία, φορείς και επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων, μονάδες αναψυχής και ευεξίας, και φορείς σχεδιασμού και διοίκησης τουρισμού.

2. Στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος τους ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες:

2.1 Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.

2.2 Προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού.

2.3 Προγραμματισμό, οργάνωση και λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.

2.4 Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.

2.5 Τήρηση Λογαριασμών πελατών.

2.6 Αξιοποίηση εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών σε τουριστικές επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς.

2.7 Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.

2.8 Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.

2.9 Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες, κ.λ.π.) μπαρ, κέντρων διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α'.

2.10 Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων.

2.11 Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος ασκούν τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και όταν αυτές αφορούν σε ξενοδοχειακά επισιτιστικά, κ.λ.π. τμήματα επιβατικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.

2.12 Παροχή τουριστικών πληροφοριών.

2.13 Έκδοση εισιτήριων.

2.14 Σχεδιασμός και σύνθεση τουριστικού πακέτου.

2.15 Σχεδιασμός και εκτέλεση ταξιδιού.

2.16 Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.

2.17 Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων (Tour Leaders).

2.18 Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος ασκούν τις δραστηριότητες των παραγράφων 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 και 2.17 του παρόντος άρθρου και όταν αυτές αφορούν σε τουριστικά, ταξιδιωτικά κ.λ.π τμήματα αεροπορικών ναυτιλιακών, σιδηροδρομικών εταιριών, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τραπεζών, κ.λ.π.

2.19 Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχειακών γραφείων.

2.20 Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.

2.21 Παροχή υπηρεσιών σε Διευθύνσεις του Υπουργείου Τουρισμού, του Ε.Ο.Τ. και άλλες διοικητικές και επιτελικές διευθύνσεις τους.

2.22 Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση - επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων.

2.23 Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων.

2.24 Διαχείριση μονάδων αναψυχής και ευεξίας.

3. Οι παραπάνω πτυχιούχοι καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητας τους.

4. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος «Διοίκηση Τουρισμού» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητας τους

5. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος «Διοίκηση Τουρισμού» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δυνατοτήτων.

6. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος «Διοίκηση Τουρισμού» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του δημοσίου για διοικητικά στελέχη, στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ καθώς και στις προκηρύξεις της ΑΣΠΑΙΤΕ για την απόκτηση εξειδίκευσης στη διδακτική.