Αρθρογραφία

Άρθρα με τη λέξη κλειδί 'Ευρώπη'

Θέμα: Κομισιόν: Δεν αρκεί η δημιουργία θέσεων εργασίας
Λέξεις Κλειδιά: απασχόληση, ανεργία, Κομισιόν, Ευρώπη
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/1/2014

Θέμα: Economist: Τελευταία στην Ε.Ε η Ελλάδα στην εκπαίδευση
Λέξεις Κλειδιά: εκπαίδευση, Ευρώπη
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/5/2014

Θέμα: Κάτω από το μέσο όρο στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας η Ελλάδα
Λέξεις Κλειδιά: απασχόληση, ανεργία, Ευρώπη
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/6/2014

Θέμα: Ποια επαγγέλματα θα έχουν ζήτηση στην Ελλάδα μέχρι το 2020
Λέξεις Κλειδιά: απασχόληση, αναζήτηση εργασίας, Ευρώπη
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/6/2014

Θέμα: Πρώτη σε ανεργία η Ελλάδα στην Ευρώπη
Λέξεις Κλειδιά: απασχόληση, ανεργία, Ευρώπη
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/8/2014

Θέμα: Η Γερμανία προσλαμβάνει, η Ελλάδα απολύει
Λέξεις Κλειδιά: εξωτερικό, απασχόληση, ανεργία, αναζήτηση εργασίας, Ευρώπη
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/11/2014

Θέμα: Το 32% των Ελλήνων εργαζομένων θεωρείται "υπερεκπαιδευμένο"
Λέξεις Κλειδιά: απασχόληση, Ευρώπη
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/11/2014

Θέμα: “Δικαίωμα στην αποσύνδεση”: Σε εφαρμογή ο νέος εργασιακός νόμος στη Γαλλία για τα emails μετά το ωράριο εργασίας
Λέξεις Κλειδιά: Ευρώπη
Ημερομηνία Ανάρτησης: 4/1/2017